Чогодарівська територіальна громада
Одеська область, Березівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про створення Служби у справах дітей виконавчого комітету Чогодарівської сільської ради

                                                                    Фото без опису

 

У К Р А ї Н А

ЧОГОДАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА                                                            ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ       ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

ІІІ  сесії   VІIІ  скликання

 

26 січня 2021 року                                                          № 65

 

                                                                                                                        

Про  створення  Служби у справах

дітей  виконавчого комітету

Чогодарівської сільської ради

 

      Відповідно до ст.ст. 11, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст.ст. 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства соціальної політики України від 18.07.2018 року № 1029а «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 № 890», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»,  з метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання і профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, впорядкування структури апарату селищної ради для більш ефективної діяльності ради та її виконавчих органів, Чогодарівська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити  Службу у справах дітей виконавчого комітету Чогодарівської сільської ради зі статусом юридичної  особи.

2. Затвердити  Положення  про Службу у справах дітей виконавчого комітету Чогодарівської сільської ради  (додається).

3. Здійснити  реєстрацію Служби у справах дітей виконавчого комітету Чогодарівської сільської ради як юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством.

  4. Контроль та виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови  Клімчука О.П.

 

     

 

   Сільський голова                                                   Микола Заяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІІІ сесії Чогодарівської  сільської 

ради  VІIІ  скликання

 від 26.01.2021 № 65

___________М.Заяц

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу у справах дітей виконавчого комітету

Чогодарівської сільської ради

 

І . Загальні положення

1.1 Служба у справах дітей виконавчого комітету Чогодарівської сільської ради (далі - служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Чогодарівської сільської ради, утворюється рішенням сесії сільської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2 Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Чогодарівської сільської ради, без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Чогодарівської сільської ради.

1.3 Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.4 Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей виконавчого комітету Чогодарівської сільської ради.

Скорочена назва: ССД Чогодарівської сільської ради.

1.5 Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільському  голові.

1.6 Юридична адреса служби: 66822, Одеська  область, Ширяївський                      район, с. Чогодарівка вул. Шкільна,1.

1.7 Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями виконавчого комітету сільської ради, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, заступника сільського голови,  рішеннями сесії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.8 Служба у справах дітей виконавчого комітету Чогодарівської сільської ради здійснює свою діяльність на принципах:

 1) законності;

2) застосування переважно методів виховання  і  переконання,  що передбачають  вжиття примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу на поведінку дітей;

3) гласності,  тобто систематичного інформування про стан справ

щодо   захисту  прав  дітей,  правопорушень  серед  дітей;

 4) збереження конфіденційності інформації про дітей, які вчинили

правопорушення  і  до  яких  застосовувалися заходи індивідуальної

профілактики;

 5) неприпустимості приниження честі і гідності дітей, жорстокого

поводження з ними.

 

 

                                     ІІ. Основні завдання

                               

2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

1) реалізація на території об’єднаної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяння усиновленню, влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей ;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території об’єднаної територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

                                                        ІІІ. Функції

 

3.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей;

2) надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки і піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ;

3) виявлення дітей залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

4) забезпечення реєстрації народження знайденої або підкинутої дитини, дитини , покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;

5) забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб які їх замінюють, зокрема:

клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей;

влаштування дитини у сімю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї;

влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї ;

6) вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни;

7) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;

8) вжиття заходів щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування до закладів освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

9) забезпечує проведення заходів щодо збору та подання документів, які :

- підтверджують наявність правових підстав для усиновлення дитини відповідно до вимог п.п.5, 6, 9 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905, для розв’язання питання взяття дитини на місцевий облік дітей, які можуть бути усиновлені;

- необхідні для влаштування дитини до прийомної сім’ї (відповідно до Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565), дитячого будинку сімейного типу ( відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564), сім’ї патронатного вихователя (відповідного до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування ,перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 №148)

10) організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Чогодарівської сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність;

11) забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

12) забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають ;

13) забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту ;

14) підготовку рішень виконавчого комітету сільської ради як органу опіки та піклування та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини;

15) забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей без супроводу законних представників на підставі заяви про взяття на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, поданої до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

16) участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;

17) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

18) перевірка за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років на підприємствах, установах, організація різних форм власності;

19) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

ІV. Права та обов’язки

 

4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Чогодарівської сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Чогодарівської сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Чогодарівської сільської ради у сфері соціального захисту дітей;

4) проводити  особистий  прийом  дітей, а також їх батьків, опікунів  чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви з питань, що належать до її компетенції;

5) розробляти   і   реалізувати   власні  та  підтримувати громадські   проекти   програм  соціального  спрямування  з  метою забезпечення та  реалізації  прав,  свобод  і  законних  інтересів дітей,   запобігання   вчиненню  ними  правопорушень;

6) порушувати  перед  відповідними  органами   питання   про притягнення  до  відповідальності  згідно  із  законом фізичних та юридичних осіб,  які допустили порушення прав,  свобод і  законних інтересів  дітей;

7) відвідувати  дітей,  які  опинилися  у складних життєвих умовах,  перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх    проживання,    навчання,    роботи,   проводити   відповідну профілактичну  роботу;

8) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів; представляти права дитини в суді;

9) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

10) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до її компетенції.

 

 

V.  Організація роботи

 

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду сільським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з роботи  відповідно до розпорядження сільського голови.

5.3. Начальник служби:

1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  Чогодарівської сільської ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед головою Чогодарівської сільської ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій сільської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради;

9)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова сільської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

5.6. Штатний розпис служби затверджується сільським  головою за пропозиціями начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

 

VІ. Зміни та доповнення до положення

 

1.Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Чогодарівської сільської ради.

2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства

3. Зміни до положення підлягають державній реєстрації, згідно чинного законодавства.

4. Рішення Чогодарівської сільської ради, що подається до державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства.

 

Секретар сільської ради                                             Л. Баламут

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь