A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чогодарівська територіальна громада
Одеська область, Березівський район

П Р О Г Р А М А «МИЛОСЕРДЯ» на 2021 рік

Дата: 11.05.2021 14:51
Кількість переглядів: 356

                                                                                Додаток

                                                                                до рішення сільської ради

                                                                                від 24.12.2020  року

                                                                                № 20

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

«МИЛОСЕРДЯ»

 

на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Чогодарівка

2021 рік

 

 

 

№ п/п

Найменування

стор.

1.

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

3

 

 

 

2.

Мета  програми

3

 

 

 

3.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

4

 

 

 

 

4.

Напрями діяльності та заходи програми

4

 

 

 

5.

Очікувані результати та ефективність програми

5

 

 

 

6.

Координація та контроль за ходом виконання програми

5

 

 

 

7.

Додаток 1. Ресурсне забезпечення програми

6

 

 

 

8.

Додаток 2. Паспорт  Програми «Милосердя»   на 2021рік

6

 

 

 

9.

Додаток 3. Напрями діяльності та заходи   програми «Милосердя »  на 2021 рік   

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення різних видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення та подолання бідності в регіонах.

Бідність – це комплексна проблема, а її подолання є довготривалим процесом. Оптимальним варіантом розв'язання цієї проблеми є поєднання активної соціальної політики, спрямованої на відновлення і зростання зайнятості та створення умов для гідної праці, з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення.

Реалізація соціального захисту інвалідам ВВВ, учасникам  бойових  дій  сім’ям загиблих  воїнів, учасникам та  дітям  війни,  малозабезпеченим верствам населення яке  опинилося  в  важкому  матеріальному  становищі, та  допомога  на  поховання, протягом  останніх років здійснювалась шляхом впровадження   Програми "Милосердя " на 2021 рік.

Програма передбачала вирішення проблем інвалідам ВВВ, учасникам  бойових  дій  сім’ям загиблих  воїнів, учасникам та  дітям  війни,  малозабезпеченим верствам населення яке  опинилося  в  важкому  матеріальному  становищі, та  допомога  на  поховання, ІВВВ,  шляхом надання їм  адресної цільової допомоги  на прожиття.   

За період виконання програми надавалась адресна допомога малозабезпеченим  громадянам,  інвалідам  та  учасникам війни,воїнам АТО,  сім’ям  загиблих  воїнів,  Чорнобильцям.

  Незважаючи на позитивні зрушення у цій роботі, залишаються невирішеними ряд проблем.  Залишається високим рівень бідності в сільській місцевості, який значно перевищує рівень бідності у містах.       

Зазначені факти свідчать про необхідність продовження практики реалізації єдиної стратегії діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  у сфері соціального захисту та соціального обслуговування, виходячи зі стратегічних напрямів розвитку країни взагалі, у рамках      програми «Милосердя»   на 2021рік.

 

2. Мета Програми

 

Мета Програми: визначення основних завдань та розроблення конкретних заходів їх реалізації щодо подальшого розвитку системи соціального захисту населення  яке  проживає  на  території  Чогодарівської територіальної громади.

 

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для подолання бідності;

- створення ефективної системи для соціального захисту людини;

- посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки.

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Існуюча соціальна ситуація обумовлює удосконалення діючої обласної системи соціальної підтримки населення шляхом адміністративно-фінансової консолідації та інтеграції всіх соціальних програм, застосовуючи комплексний та системний підходи. При цьому, безумовно, регіональна соціальна політика повинна передусім базуватися на загальнодержавній політиці, бути складовою частиною суспільних та соціальних перетворень в нашій країні, відповідати основним напрямам започаткованої державної та самоврядної розбудови.

Для цього пропонуються наступні шляхи розв'язання проблеми у регіональній соціальній політиці, а саме:

  • створення додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів  місцевого  бюджету, покращення життєдіяльності соціально вразливих верств населення села;
  • забезпечення розвитку послуг, що надаватимуться усім соціально незахищеним верствам населення під гаслом: „З турботою про кожного”; посилення цільової спрямованості програми та адресності наданої допомоги малозабезпеченим громадянам ;
  • сприяння проведення щорічних  комплексних  медичних  оглядів  жителів громади
  • Програма виконуватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету Чогодарівської сільської  ради   

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, затверджених в місцевому бюджеті  на зазначені цілі на відповідний рік.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку  1 до Програми.

Програма розрахована на рік та буде виконуватись протягом 2021 року.

 

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування і очікувані результати від реалізації Програми наведені                  у  додатку 3.

   1.Надання соціальних послуг у вигляді додаткових соціальних гарантій:

  

    1.1.Надання   матеріальної допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни,                                             учасникам  бойових  дій,  сім’ям  загиблих  воїнів,  учасникам  та  дітям війни  до Дня Перемоги, учасникам  бойових  дій в АТО, Чорнобильцям.

 

     1.2. Надання  матеріальної допомоги  на лікування малозабезпеченим верствам населення села , які опинилися у скрутних життєвих обставинах

    

     1.3.Надання   матеріальної допомоги   онкохворим.

 

       1.4. Надання  матеріальної допомоги  на  поховання  безпритульних.

 

      1.5. Надання  матеріальної допомоги  на  поховання  безробітних громадян

 

       1.6.Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення села, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.(після операції)

 

       1.7. Надання матеріальної допомоги призовникам

 

 

2. Здійснення профілактичних заходів серед окремих категорій населення

2.1.Проведення щорічних комплексних медичних оглядів жителів громади.

 

 

 3.Підвищення громадської  свідомості  та  патріотичного  виховання.

3.1.Упорядкування  та  підтримка  у  належному  стані пам’ятників  загиблим  воїнам  ВВ  війни,  що  увічнюють  про  Перемогу,  подвиги  воїнів  в  обороні  та  визволення  сіл громади  від  фашистських  загарбників

 

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Виконання Програми забезпечить:

подолання  бідності  серед малозабезпечених верств населення,    

          підвищення  рівня  матеріального  забезпечення  інвалідів Великої Вітчизняної війни,  учасників  бойових  дій,  сім’їв  загиблих  воїнів,  учасників  та  дітей  війни, воїнів АТО, Чорнобильцям.

           відчуття  підтримки  суспільства  в  скрутний  час,

забезпечення щорічними комплексними медичними оглядами ветеранів війни  та  покращення життєдіяльності інвалідів;

 увічнення  пам’яті  загиблих у  роки  Великої  Вітчизняної війни

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

 

       Контроль за виконанням рішення здійснює постійна комісія сільської ради: з  питань соціального  захисту  населення  та  регулюванню  земельних  відносин.

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 1

                                                                                                             до Програми

                   

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

У тому числі за роками

Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

2021

 

Усього за Програмою, у т.ч.

 

200,0

200,0

місцевий бюджет

 

200,0

200,0

 

                                                                                                                Додаток 2

                                                                                                             до Програми

 

 

ПАСПОРТ

   програми  «Милосердя»  на 2021 рік

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Чогодарівська  сільська  рада

2

Розробник Програми

Чогодарівська  сільська  рада

3

Співрозробники Програми

-

4

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет сільської ради

5

Учасники Програми

Чогодарівський ФП, Чогодарівський ЗЗСО, Бранкованівський ФП, Малігонівський ФП, Бранкованівський ЗЗСО, Малігонівська початкова школа .

6

Термін реалізації Програм

2021  рік

7

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

місцевий

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис.грн.)

 

 200,00

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь