Чогодарівська територіальна громада
Одеська область, Березівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

П Р О Г Р А М А «ДІТИ  УКРАЇНИ» на 2021 рік

Дата: 11.05.2021 14:44
Кількість переглядів: 419

 

                                                                                            Додаток

                                                                              до рішення сільської ради

                                                                                від 24.12.2020  року

                                                                                          № 18

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

«ДІТИ  УКРАЇНИ»

 

на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Чогодарівка

2021 рік

 

                               

 

 

№ п/п

Найменування

стор.

1.

Вступ

3

 

 

 

2.

Мета програми

3

 

 

 

3.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

4

 

 

 

 

4.

Напрями діяльності та заходи програми

4

 

 

 

5.

Очікувані результати та ефективність програми

4-5

 

 

 

6.

Координація та контроль за ходом виконання програми

5

 

 

 

7.

Додаток 1. Ресурсне забезпечення програми

5

 

 

 

8.

Додаток 2. Паспорт  Програми «Діти України»    

на 2021 рік

6

 

 

 

9.

Додаток 3. Напрями діяльності та заходи  Програми «Діти України»  на 2021 рік   

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

                                       1.Вступ

    Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення

держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, стан справ у цій

сфері викликає занепокоєння. Особливою загрозою є нинішній стан здоров'я і

спосіб життя дітей.

      Однією з проблем демографічної кризи, яка останнім часом загострилась

в країні, є погіршення стану здоров’я населення, в першу чергу дитячого.

Стан здоров’я дітей в Україні в останній час оцінюється незадовільно, що

знижує рівень національної безпеки країни, її майбутній потенціал, ресурс

розвитку суспільства.

       Негативно впливають на дітей проблеми, пов'язані з бездуховністю,

бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля.

      Об’єктивними причинами різкого зниження фізичного та

психологічного здоров’я, соціального та духовного стану підростаючого

покоління є соціально-економічна криза, ускладнені наслідками

Чорнобильської катастрофи екологічні проблеми, неповноцінне харчування

дітей.

      Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові

перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводить до порушення

механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей

хронічних захворювань.

     Отже, забезпечення соціального становлення і розвитку дітей, реалізація

її конституційних прав та свобод є одним із найважливіших пріоритетів

державної політики та політики місцевого самоврядування. Зазначене

потребує посилення координації зусиль держави і громадськості, обумовлює

необхідність скоординованих заходів щодо впровадження здорового способу

життя та профілактики травматизму за рахунок об'єднання ресурсів держави,

місцевої громади, громадських організацій та приватних структур.

У контексті вказаних питань особливо важливого значення набуває

організація літнього оздоровлення дітей, що має на меті забезпечення

поліпшення стану їх здоров'я, відновлення життєвих сил, зайнятість у

канікулярний період, запобігання бездоглядності, дає можливість

продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей.

Конвенцією ООН про права дитини, схваленою на 44 сесії Асамблеї

ООН 20 листопада 1989 року, ратифікованою Верховною Радою України,

проголошено, що діти мають громадські, політичні, соціальні, культурні та

економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань органів

місцевої влади в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх  права  на  оздоровлення.            

      

                                              

 

 

 

                                    

                                    

 

                                        2. Мета  програми

                                      

Метою Програми є створення сприятливих соціальних, економічних,

фінансових та організаційних передумов для життєвого само визнання і самореалізації дітей проживаючих на території Чогодарівської сільської ради, умов для якісного оздоровлення дітей та  забезпечення  права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для всебічного розвитку, бути надійно-соціально і психологічно  захищеною.

 

 

 

    3. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

       

    Створення  сприятливих  умов  для фізичного ,психічного соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту.

    Формування  гармонійно  розвиненої особистості, громадянина здатного до повноцінної  життєдіяльності  в усіх  їх  сферах освіти, культури та виробництва.

    Профілактика  захворювання  та забезпечення дітей   видами медичної допомоги, засобами лікування і  відновлення здоров`я.

    Створення умов для ліквідації недоїдання дітьми, а  також запобігання хворобам  пов’язаним  з  неповноцінним харчуванням.

    Здійснення заходів щодо профілактики злочинності, наркоманії, алкоголізму та паління серед дітей та підлітків.

    Зниження рівня інвалідності  серед дітей .

    Поліпшення якості виховання з урахуванням їх  індивідуальних здібностей і потреб.

    Створення  належних умов для соціальної адоптації та захисту інтересів дітей  - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів.

    Організація змістовного дозвілля та оздоровлення дітей.

 

     Програма виконуватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету Чогодарівської  сільської  ради Ширяївського району  Одеської області.

     Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, затверджених в місцевому  бюджеті  на зазначені цілі на відповідний рік.

      Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку  1 до Програми.

      Програма розрахована на  рік та буде виконуватись на  протязі  2021 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Пріоритетним напрямом  діяльності програмою визначено :

 

 

      Надання соціальних  послуг  у  вигляді  додаткових  соціальних  гарантій.

 

4.1.Придбання  подарунків дітям  з нагоди Дня  останнього  дзвоника

 

4.2.Поїздка  дітей  на  екскурсію в м. Миколаїв

 

4.3.Оздоровлення  дітей в  літній період ,придбання  спортінвентарю та різноманітних ігор до Дня захисту дітей

 

4.4.Поїздка  дітей  на  екскурсію в м.Львів

 

4.5.Придбання  подарунків з нагоди  1  вересня

 

4.6.Придбання новорічних подарунків (солодощів)до свята Святого Миколая та Нового року.

 

 

5 . Очікувані результати та ефективність Програми

 

 

- забезпечення  зайнятості  дітей та молоді  під  час  літніх  канікул  в  таборах  праці  та  відпочинку, та здійснення  духового і фізичного розвитку дітей. Активізувати  пропаганду  здорового  життя  і  соціального  захисту  дітей                                                              

 

- створення умов для життя й розвитку дитини, та забезпечення її прав та інтересів

- забезпечення  проведення  свята  Нового  року  залученням  дітей  до  активної  участі  проведення  розважальної  програми,  участі  у  конкурсах

- пропагування національної культури та духовної спадщини   

 

- підвищення  рівня освіченості  духовного та  культурного  розвитку  дітей.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у додатку 3 до Програми.

Координація роботи із забезпечення виконання місцевої Програми між усіма відповідальними виконавцями Програми, покладається на  виконком Чогодарівської  сільської ради  

          Контроль за виконанням районної Програми здійснюють постійні комісії сільської ради  з питань    бюджету,  соціально-економічного і культурного розвитку  села,  планування  та  обліку 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                             до Програми

                   

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

У тому числі за роками

Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

2021

 

Усього за Програмою, у т.ч.

 

50000,00

 

50000,00

місцевий бюджет

 

50000,00

 

50000,00

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                  Додаток 2

                                                                                                             до Програми

 

 

  Паспорт Програми  «Діти України»   на 2021рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Чогодарівська  сільська рада

2.

Розробник програми

Чогодарівська  сільська  рада

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

-                   

4.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий  комітет сільської  ради

5.

Учасники програми

Чогодарівський ФП, Чогодарівський ЗЗСО, Бранкованівський ФП, Малігонівський ФП, Бранкованівський ЗЗСО, Малігонівська початкова школа .

6.

Термін реалізації програми

2021рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

місцевий

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

50000грн.

 

у тому числі:

8.1.

коштів  місцевих бюджетів

50000 грн.

8.2

коштів інших джерел

    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь