Чогодарівська територіальна громада
Одеська область, Березівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Чогодарівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2021 рік

Дата: 20.05.2020 15:56
Кількість переглядів: 506

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Чогодарівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2021 рік 

Відповідно    до    статті    8    Закону    України    „Про    засади    державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi”.

 Назва регуляторного акту:
Проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2021 рік»
 Регуляторний орган: Чогодарівська сільська рада
 Розробник документа:  виконавчого комітету  Чогодарівської сільської ради.
 Контактний телефон: (048-58) 25-2-31

I.    Визначення та аналіз проблеми
Статтею 10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено перелік місцевих податків та зборів. Відповідно до ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.
Відповідно до пп. 4 п. 3 ст. 12 ПКУ рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Враховуючи вищевикладене виконавчим  комітетом Чогодарівської сільської ради щорічно розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» та офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень.
Причини виникнення проблеми:
У разі неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2021 рік, податки та збори будуть справлятися за мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок відбудеться недофінансування місцевих програм, зокрема соціального забезпечення та соціального захисту, закладів освіти, охорони здоров'я.
Підтвердження важливості проблеми:
Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає у оптимізації розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Чогодарівської сільської ради та збільшенні надходження коштів до сільського бюджету. Місцеві податки та збори зараховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади та є її бюджетоутворюючим джерелом, а також забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)    Так    Ні
Громадяни    +    
Органи місцевого самоврядування    +    
Держава    +    
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва    +    

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:
Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів органам місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного рішення.
Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:
Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги ПКУ. А саме, у разі, не встановлення місцевих податків та зборів, передбачених ст. 10 ПКУ, рішенням сільської ради, такі податки та збори справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

II.    Цілі державного регулювання

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на наповнення дохідної частини сільського бюджету та врегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів, а саме:
-    своєчасне наповнення сільського бюджету;
-    вирішення проблемних питань громади;
-    відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати податків та зборів;
-    приведення рішень сільської  ради  у  відповідність  до  норм  та вимог ПКУ;
-    встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання; 
-    збільшення    надходжень    до    сільського    бюджету    за    рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
-    здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
-    забезпечення додаткових надходжень до сільського бюджету.

III.    Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
встановлених цілей

1.    Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи    Опис альтернативи
Альтернатива 1    Ця    альтернатива    є    неприйнятною,    так    як
Не виносити на розгляд сесії    нормативні    акти    сільської    ради    повинні
Чогодарівської сільської ради та не приймати    відповідати чинному законодавству. В даному
рішення    «Про    встановлення    випадку відповідно до п.п. 4 п. 3 ст.12 ПКУ
місцевих    такі податки справляються виходячи з норм
податків та зборів» на 2021 рік     цього    Кодексу    із    застосуванням    їх
    мінімальних    ставок,    а    плата    за    землю
    справляється    із    застосуванням    ставок,    які
    діяли    до    31    грудня    року,    що    передує
    бюджетному    періоду,    в    якому    планується
    застосування плати за землю. Це призведе до
    втрат бюджету та недофінансування заходів
    соціального значення ОТГ.
Альтернатива 2    Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як
Винести    на    розгляд    сесії    спрямована    на    виконання    вимог    чинного
Чогодарівської сільської ради та прийняти    законодавства.    Прийняття    даного    рішення
рішення    «Про    встановлення    сільською радою забезпечить встановлення
місцевих    чітких та прозорих механізмів справляння та
податків та зборів» на 2021 рік     сплати    місцевих    податків    та    зборів    на
    території    населених    пунктів Чогодарівської 
    сільської    ради    та    відповідне    наповнення
    сільського    бюджету,    створенню    фінансової
    основи    самодостатності    територіальної
    громади.

2.    Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення
 
Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування
Вид
альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    Відсутні    Відсутні
Альтернатива 2    Забезпечення відповідних надходжень до    Витрати пов’язані
    Сільського бюджету від сплати місцевих    з підготовкою
    податків та зборів.    регуляторного
    Створення фінансових можливостей для    акту та
    задоволення соціальних та інших потреб    проведення
    територіальної громади.    відстежень
    Виконання вимог чинного законодавства.    результативності
        даного
        регуляторного
        акту та процедур з
        його
        опублікування
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид
альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    Сплата    податків    за мінімальними    ставками, передбаченими Податковим    кодексом України    Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного  податку.
Альтернатива 2    Сплата    податків    та    Сплата податків за
    Зборів за    запропонованими ставками.
    обґрунтованими    
    ставками.    
    Отримання    можливості    
    для    підвищення    рівня    
    соціальної    захищеності    
    територіальної громади    
    в    цілому    та    кожного    
    мешканця  Чогодарівської    
    сільської ради.    

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання


Вид альтернативи    Вигоди    Витрати
Альтернатива 1    Сплата    податків    за мінімальними ставками, передбаченими Податковим    кодексом України    Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку.
Альтернатива 2    Обґрунтована    сплата місцевих    податків    та зборів на 2021 рік на території        населених пунктів Чогодарівської сільської ради. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.    Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту. Сплата податків та зборів за
встановленими ставками.

 

IV.    Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час
вирішення проблеми)    Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1    1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)    Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті. Проблема продовжує існувати, відсутність    надходжень    до бюджету. Не будуть профінансовані заходи соціального, економічного та інженерного    значення ОТГ (благоустрій, утримання та ремонт комунальних закладів тощо).
Альтернатива 2    3 - цілі прийняття    Цілі прийняття регуляторного акту
    регуляторного    будуть    досягнуті    повною    мірою;
    акту, які можуть    прийняття    рішення    відповідає
    бути досягнуті    вимогам    чинного    законодавства,
    майже повною    приводить    ставки    по    місцевих
    мірою (усі    податках та зборах у відповідність до
    важливі аспекти    вимог    ПКУ.    Наповнення    дохідної
    проблеми    частини    сільського    бюджету.
    існувати не    Прийняттям вказаного рішення буде
    будуть)    досягнуто балансу інтересів громади
        і платників податків та зборів.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:
4 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);
 
3 - цілі прийняття регуляторного акту,  які  можуть  бути  досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності    
Вигоди (підсумок)    
Витрати (підсумок)    
Обґрунтування відповідного
місця альтернативи у
рейтингу
Альтернатива 1    Держава: Відсутні Громадяни:
Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими ПКУ
Суб’єкти
господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим
кодексом України    Держава: Відсутні Громадяни: Відсутні Суб’єкти
господарюванн я: наявні витрати    Зменшення надходжень     до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги         за причини погіршення якості життя членів громади
Альтернатива 2    Держава: - надходження додаткових коштів до сільського бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально- економічний розвиток громади. Громадяни: Сплата податків та зборів за
обґрунтованими    Держава: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.
Громадяни: Сплата податків та зборів за встановленими
ставками    При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.
 
    ставками
Суб’єкти
господарювання: Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками.    Суб’єкти
господарюванн я: Сплата податків та зборів за запропонованим и ставками.
    
Рейтинг    Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи    Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію запропонованого регуляторного
акту
Альтернатива 1    Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2.
У разі не прийняття регуляторного акту, податки та збори не сплачуватимуться в повному обсязі, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно невиконання бюджетних програм.
Вказана    альтернатива    є неприйнятною.    
Відсутні
Альтернатива 2    Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податків та зборів.
Прийняття проекту дозволить забезпечити стабільні надходження податків та зборів до сільського бюджету.    Проект рішення є нормативно- правовим    актом, зовнішніми факторами впливу    на        його дію    є    внесення змін до чинного законодавства України                або
виникнення
 
        необхідності    в нормативному врегулюванні певних правовідносин.
Індикаторами можуть        бути процеси та явища соціально            - економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання,політи чні    впливи, дефіцит, ресурсів тощо).
Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Чогодарівської сільської ради.

V.    Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:
Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення сесії Чогодарівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2021 рік, а саме:
цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування. ПКУ визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України).
При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.
 
Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, інформування громадськості відносно регуляторного акту здійснюється на офіційному веб-сайті Чогодарівської сільської ради в мережі Інтернет.
З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання повідомлення про оприлюднення регуляторного акту – проекту рішення здійснено на офіційному веб-сайті Чогодарівської сільської ради в мережі Інтернет.
Таким чином, упровадження регуляторного акту забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання та громадянами, що сплачують податки та збори на території  Чогодарівської  сільської ради, у порядку та на умовах, визначених ПКУ і цим регуляторним актом.
При встановленні місцевих податків та зборів очікувані вигоди будуть завжди менші ніж витрати на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб’єктів господарювання.
Тобто, прийняття рішення Чогодарівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2021 рік є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання

VI.    Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акту буде проводитись на рівні ДФС. Органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями лише встановлювати ставки податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

VII.    Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного
акту

Строк дії запропонованого регуляторного акту один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.
Виходячи із норм п. 5 ст. 2, ст. 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових
 
елементів, встановлених положеннями кодексів для місцевих податків та зборів.
Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акту, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою до нього будуть вноситись відповідні коригування.

VIII.    Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконавчим комітетом   Чогодарівської сільської ради.
Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.
Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.
У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі  даних  ДФС  про  надходження  коштів  до   сільського  бюджету     в частині місцевих податків та зборів та кількості платників.

Сільський голова                                                     Микола ЗАЯЦ
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь